logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh

Mobile Marketing

Pay Per Click (PPC) Management

Conversion Rate Optimization

Email Marketing

Online Presence Analysis

Fell Free To contact Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus

1-677-124-44227

info@your business.com

184 Main Collins Street West Victoria 8007

Top

Školy

Naše riešenia sú navrhnuté tak, aby sa venovali kľúčovým otázkam, prioritám a výzvam, ktorým školy na Slovensku dnes čelia. Preto sa zameriavame na po­rozumenie veciam ako sú ambície Vašej školy, Vaše ciele a potreby, kedykoľvek sa s Vami zhovárame.

Technológie v školách sa stávajú čoraz viac komplexnejšie a dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Keď investujete do nových technológií, chcete prirodzene využiť ich plný potenciál a zabezpečiť maximálne využitie všetkých vlastností a výhod.

Zmeny týkajúce sa osnov, skúšania a informačno-komunikačných technológií (IKT) boli uvádzané najviac, popri tlaku na čas ľudí, kvalitu vzdelávania a riadenia stále viac napätých rozpočtov.Dáme sa do boja s Vašimi problémami a neprestaneme, pokiaľ’ Vám ich nepomô­žeme vyriešiť.

STÁLOSŤ IT - Deep Freeze

IT SPRÁVA - Insight

ČO VÁM PRINESIE POUŽÍVANIE NAŠICH SOFTVÉROV?

100% garancia obnovenia systému po reštarte

Výrazná redukcia prestojov IT systémov

Redukcia IT podpory o 63%

Kiosk Mód

Vzdialená správa cez web

Manažovanie prehliadača pracovnej plochy