logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh

Mobile Marketing

Pay Per Click (PPC) Management

Conversion Rate Optimization

Email Marketing

Online Presence Analysis

Fell Free To contact Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus

1-677-124-44227

info@your business.com

184 Main Collins Street West Victoria 8007

Top

Insight

Program Insight je určený pre počítačové prostredie, kde sú počítače, notebooky, tablety navzájom zosieťované. Žiadny iný program nie je tak jednoduchý na inštaláciu a obsluhu, ako práve Insight. Vytvára skutočne efektívne komplexné pracovné prostredie a umožňuje priamu interakciu učiteľa so svojimi žiakmi, čím sa pre učiteľa stáva výborným pomocníkom vo vyučovacom procese.

Učiteľ zadá zo svojho počítača zdieľanie obsahu svojej obrazovky na ostatné študentské zariadenia. Jednoduchým spôsobom môže takto vyučovať a prezentovať pomocou rôznych programov, aplikácií a žiaci uvidia na svojich monitoroch iba to, čo prezentuje vyučujúci. Týmto je zamedzené študentom rozptyľovať sa inými nežiaducimi prvkami, takže učiteľ sa môže venovať plne svojej prezentácii a tým učiť viac efektívne.

Program Insight získal prestížne medzinárodné ocenenie Technology and Learning Awards of Excellence. Súčasťou nezávislej komisie sú učitelia, IT odborníci a školitelia z celého sveta.

MONITOROVANIE AKTIVITY V TRIEDE

 • Zdieľanie obsahu obrazovky učiteľského počítača na ostatné študentské počítače
 • Popis a anotácia dôležitých detailov na obrazovke
 • Zachytenie študentovej obrazovky do Vášho počítača
 • Zobrazenie študentskej plochy

SPOLUPRÁCA

 • Overenie pochopenie výkladu pomocou hlasovacieho systému
 • Odoslanie súborov, alebo adresárov na študentské počítače
 • Zozbieranie jednotlivých súborov, alebo adresárov naspäť od študentov
 • Možnosť zdieľať obrazovku vybraného počítača na obrazovky ostatných študentov
 • Audio komunikácia medzi učiteľom a študentmi a chatovanie

VIDIEŤ CELÝ OBSAH

 • Uloženie alebo nahranie zoznamu blokovaných aplikácii pre jednotlivé učebne
 • Kontrola zadaných úloh v reálnom čase na 256 počítačoch
 • Monitorovanie študentských obrazoviek a aplikácií
 • Centrálna správa pre jednoduché manažovanie

ELIMINÁCIA ROZPTYĽOVANIA

 • Povolenie len tých aplikácií, ktoré študenti potrebujú
 • Možnosť jednoducho blokovať webové stránky na študentských počítačoch
 • Možnosť diaľkovo ovládať počítače študentov (klávesnicu, myš)
 • “Uzamknutie“ Vami zvolenej obrazovky na študentskom monitore

ZÍSKANIE KONTROLY

 • Možnosť hromadne otvárať a zatvárať aplikácie na študentských počítačoch
 • Možnosť ľahko vypnúť, odhlásiť alebo reštartovať študentský počítač
 • Kompletný pohyb študenta na internete
 • Blokovanie zvolených aplikácií

ZEFEKTÍVNIŤ VÝUČBU

 • Umožniť študentov požadovať a prijímať pomoc
 • Poskytovať individuálnu podporu študentovi
 • Komunikovať v reálnom čase so študentom

ZDIEĽANIE ZNALOSTÍ

 • Zdieľanie obrazovky učitelia so študentmi alebo nechať študentov podeliť sa o svoje obrazovky s ostatnými študentmi.
 • Kontrola nad didaktickou technológiou kde je výučba dosiahnutá prostredníctvom interakcie a spolupráce na posilnenie efektívnosti výučby.
 • Zvýšenie efektívnej komunikácie, posielanie súborov a správ študentom, hlasovanie študentov čo umožňuje udržať sústredenosť študentov a obmedzenie aplikácií a webových stránok , ktoré môžu študentov rozptyľovať.

JEDNODUCHÁ TECHNOLÓGIA

 • Jednoduché užívateľské rozhranie, ktoré je navrhnuté učiteľmi, čo je dôvod, prečo je tak intuitívne.
 • Zoznámenie sa s tým, ako softvér funguje a funkcie, je v priebehu niekoľkých minút
 • Podpora zariadenia s operačným systémom Windows, iOS a Android
 • Možné nainštalovať aj na zariadenia iPad, iPhone, iPod a Android. Funkcie Android – zobrazenie učiteľskej obrazovky študentom, zobrazenie všetkých študentov, testovanie, hlasovanie, zaslanie správy študentom

 

 

Audio funkcionalita

 • Program Insight obsahuje aj funkcie výučbu jazykov, takže netreba investovať do ďalších finančne náročných zariadení
 • Spustenie audio zdrojov (avi, mov, wmv, mp3, mp4) všetkým alebo vybraným študentom
 • Nechať hovoriť študenta ostatným študentom, diskrétne počúvanie študenta
 • Centrálny hovor všetkých študentom, rozprávanie sa s jednotlivým študentom

LEPŠIE JEDENKRÁT VYSKÚŠAŤ AKO STOKRÁT VIDIEŤ

Vyskúšajte si funkcie programu Insight po dobu 30 dní zdarma.

MÁTE OTÁZKY? KONTAKTUJTE NÁS...